ข่าวและประกาศ

ขยายเวลาให้บริการรถไฟฟรี 1-31 ต.ค.2560

 
Picture of Admin User
ขยายเวลาให้บริการรถไฟฟรี 1-31 ต.ค.2560
by Admin User - Tuesday, 24 October 2017, 11:52 PM
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง ออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560 เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในระหว่างที่การออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้มีสิทธิ์ยังไม่แล้วเสร็จ

ข้อมูลจากเพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

1