ข่าวและประกาศ

ภาพบรรยากาศนักเรียนวิศวกรรมรถไฟเข้าร่วมพิธีพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ณ มอหลักหิน

 
Picture of Admin User
ภาพบรรยากาศนักเรียนวิศวกรรมรถไฟเข้าร่วมพิธีพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ณ มอหลักหิน
by Admin User - Monday, 25 December 2017, 11:02 PM
 

นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ เข้าร่วมพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ณ มอหลักหิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560

1

2

3


ข้อมูลจาก เพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ