ข่าวและประกาศ

กีฬาภายในการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

 
Picture of Admin User
กีฬาภายในการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
by Admin User - Monday, 15 January 2018, 3:40 PM
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

1

2

3

4

5

6

7

.ภาพข่าวจากเพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ