ข่าวและประกาศ

วันครู 16 มกราคม 2561

 
Picture of Admin User
วันครู 16 มกราคม 2561
by Admin User - Tuesday, 16 January 2018, 8:23 PM
 

ถึงจะสูงเทียมฟ้าอย่าดูถูก
ครูเคยปลูกวิชามาเเต่หลัง
ศิษย์ไร้ครูอยู่ไม่ได้ไม่จีรัง
อย่าโอหังลบหลู่ครูอาจารย์

16 มกรา สองมือวันทา บูชาครู


ๅ

ภาพข่าวจาเพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ