ข่าวและประกาศ

พิธีการแลกธงประจำสถาบันในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ 5 สถาบัน

 
Picture of Admin User
พิธีการแลกธงประจำสถาบันในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ 5 สถาบัน
by Admin User - Wednesday, 24 January 2018, 4:41 PM
 

พิธีการแลกธงประจำสถาบันในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ 5 สถาบัน ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการชลประทาน วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561

1

2

3

4

5


6


ข้อมูลจากเพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ