ข่าวและประกาศ

นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 สาขาช่างเครื่องกล ศึกษาดูงานเรื่องรถโดยสารและรถพ่วง ณ โรงรถจักรธนบุรี

 
Picture of Admin User
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 สาขาช่างเครื่องกล ศึกษาดูงานเรื่องรถโดยสารและรถพ่วง ณ โรงรถจักรธนบุรี
by Admin User - Wednesday, 7 February 2018, 1:02 PM
 

นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 สาขาช่างเครื่องกล ศึกษาดูงานเรื่องรถโดยสารและรถพ่วง ณ โรงรถจักรธนบุรี

1

2

3

4

5

ภาพข่าวจากเพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ