ข่าวและประกาศ

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ(รุ่นที่ 59)

 
Picture of Admin User
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ(รุ่นที่ 59)
by Admin User - Monday, 26 February 2018, 8:04 PM
 

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561ได้จัด พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ(รุ่นที่ 59)

ภาพข่าวจากเพจโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

1

2


3

4