ข่าวและประกาศ

นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาการจัดการเดินรถ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์และสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสัน

 
Picture of Admin User
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาการจัดการเดินรถ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์และสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสัน
by Admin User - Wednesday, 7 March 2018, 7:02 PM
 

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาการจัดการเดินรถ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์และสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสัน

1

2

3

4

6

7