ข่าวและประกาศ

นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการเดินรถ (วรฟ.60) ฝึกงานด้านการโดยสารทำหน้าที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร

 
Picture of Admin User
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการเดินรถ (วรฟ.60) ฝึกงานด้านการโดยสารทำหน้าที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร
by Admin User - Wednesday, 2 May 2018, 2:33 PM
 

นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการเดินรถ (วรฟ.60) ฝึกงานด้านการโดยสารทำหน้าที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร

ภาพข่าวจากเพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

1

2

3