ข่าวและประกาศ

นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ เข้าร่วมชมนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย

 
Picture of Admin User
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ เข้าร่วมชมนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย
by Admin User - Friday, 13 July 2018, 9:13 PM
 
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ เข้าร่วมชมนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ
1
2
3
4
5
ภาพข่าวจากเพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ