ข่าวและประกาศ

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 60 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

 
Picture of Admin User
นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 60 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
by Admin User - Monday, 3 September 2018, 6:31 PM
 

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 60 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561

1

2

3

4