ข่าวและประกาศ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ได้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกดับเพลิงด้วยถังเคมีชนิดต่างๆ ที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

 
Picture of Admin User
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ได้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกดับเพลิงด้วยถังเคมีชนิดต่างๆ ที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
by Admin User - Thursday, 13 September 2018, 2:31 PM
 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ได้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกดับเพลิงด้วยถังเคมีชนิดต่างๆ ที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

1

2

3

4

ภาพข่าวจากเพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ