ข่าวและประกาศ

นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งรถไฟไทย "14 กันยายน วันบุรฉัตร"

 
Picture of Admin User
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งรถไฟไทย "14 กันยายน วันบุรฉัตร"
by Admin User - Monday, 17 September 2018, 6:54 PM
 
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ เข้าร่วมกิจกรรมวันบุรฉัตร ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ นายพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งการรถไฟไทย ณ ตึกบัญชาการรถไฟ
1
2
3
4

ภาพข่าวจาพเพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ