ข่าวและประกาศ

วรฟ.ชก.62 ดูงานโรงงานมักกะสัน

 
Picture of Admin User
วรฟ.ชก.62 ดูงานโรงงานมักกะสัน
by Admin User - Friday, 21 September 2018, 6:12 PM
 

นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 1 สาขาช่างเครื่องกล ศึกษาดูงานวิชาวิศวกรรมพื้นฐานการเดินรถไฟ ด้านการซ่อมล้อพร้อมเพลา ณ โรงงานมักกะสัน ณ โรงงานมักกะสัน

1

2

3

ภาพข่าวจากเพจ  โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ