ข่าวและประกาศ

นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา

 
Picture of Admin User
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
by Admin User - Thursday, 11 October 2018, 4:23 PM
 
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและจริยธรรม ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
1
2
3
4

ภาพข่าวจากเพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ