ข่าวและประกาศ

การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะระงับการใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อเป็นการสงวนป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้มีการทยอยยกเลิกการใช้รถจักรไอน้ำและมีการจัดซื้อรถจักรดีเซลและรถดีเซลรางมาทดแทน

 
Picture of Admin User
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะระงับการใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อเป็นการสงวนป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้มีการทยอยยกเลิกการใช้รถจักรไอน้ำและมีการจัดซื้อรถจักรดีเซลและรถดีเซลรางมาทดแทน
by Admin User - Monday, 12 November 2018, 5:51 PM
 

การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะระงับการใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อเป็นการสงวนป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้มีการทยอยยกเลิกการใช้รถจักรไอน้ำและมีการจัดซื้อรถจักรดีเซลและรถดีเซลรางมาทดแทน ดังนี้.-
ปี พ.ศ.2504-2509 จัดซื้อรถจักรดีเซล จำนวน 60 คัน และรถดีเซลราง 20 คัน มาใช้แทนรถจักรไอน้ำที่ลากจูงขบวนรถในภาคกลาง และสายตะวันออก โดยได้ยกเลิกการใช้งานรถจักรไอน้ำที่อายุครบการใช้งาน(ประมาณ 40 ปี) จำนวน 100 คัน 
ปี พ.ศ.2510-2514 เลิกใช้รถจักรไอน้ำสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสาย และสายใต้ถึงสถานีชุมพร ปลดระวางรถจักรไอน้ำได้ 179 คัน โดยได้จัดซื้อรถจักรดีเซล จำนวน 84 คันและรถดีเซลราง จำนวน 56 คัน มาทดแทน
ปี พ.ศ.2515-2518 เลิกใช้รถจักรไอน้ำที่เหลืออยู่ 57 คัน แล้วจัดหารถจักรดีเซลและรถดีเซลรางมาทดแทน แต่ก็ได้เก็บสำรองรถจักรไอน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินจำนวนหนึ่ง

1

ภาพข่าวจากเพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ