ข่าวและประกาศ

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “เทคโนโลยีการฝึกอบรม ในศตวรรษที่ ๒๑” โดย ดร. ชัยอนันต์ สาขะจันทร์ ผู้วิจัยโครงงาน ‘การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์

 
Picture of Admin User
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “เทคโนโลยีการฝึกอบรม ในศตวรรษที่ ๒๑” โดย ดร. ชัยอนันต์ สาขะจันทร์ ผู้วิจัยโครงงาน ‘การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์
by Admin User - Monday, 26 November 2018, 7:27 PM
 
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คุณนคร จันทศร อดีตรองผู้ว่าการรถไฟ และที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยคุณสฤษฎ์โรจ จันทร์เพิ่มพูลผล วิศวกรโครงสร้างจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช. เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สวทช. ที่มีหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ เป็นผู้รับมอบผลประโยชน์ และร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “เทคโนโลยีการฝึกอบรม ในศตวรรษที่ ๒๑” โดย ดร. ชัยอนันต์ สาขะจันทร์ ผู้วิจัยโครงงาน ‘การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ’ และทีมงานประกอบด้วยอาจารย์ชาญยุทธ อุปยโกศล อาจารย์เจตวรา ต่างจิตร์ และอาจารย์กิตติพงษ์ พุ่มโภชนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ห้อง ๓๑๑ อาคาร ๓ โดยมีคุณกานต์รวี ทองพูล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ผู้บริหารและพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ

1
2
3
4
5

ภาพข่าวจากเพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ