ข่าวและประกาศ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561จัดโครงการฝึกอบรบและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ของเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจรถไฟร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
Picture of Admin User
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561จัดโครงการฝึกอบรบและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ของเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจรถไฟร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
by Admin User - Friday, 30 November 2018, 11:36 AM
 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ โดยงานฝึกอบรมด้านการเดินรถและขนส่ง จัดโครงการฝึกอบรบและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ของเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจรถไฟร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ อาคารสัมมนา ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ

1

2

3

4

ภาพข่าวจากเพจ SRT Training Center