ข่าวและประกาศ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.ภูมินท์ กิระวานิช นำคณะนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ และสาธิตการใช้งานระบบ Train Driving Simulator และระบบ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)

 
Picture of Admin User
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.ภูมินท์ กิระวานิช นำคณะนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ และสาธิตการใช้งานระบบ Train Driving Simulator และระบบ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
by Admin User - Monday, 3 December 2018, 3:49 PM
 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ภูมินท์ กิระวานิช นำคณะนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ และสาธิตการใช้งานระบบ Train Driving Simulator และระบบ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) โดยมีคุณกานต์รวี ทองพูล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ คุณอำนาจ ศิลป์ประพันธ์ หัวหน้ากองการฝึกอบรมด้านเทคนิคและปฏิบัติการ และพนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ
1

2
3
4

ภาพข่าวจากเพจ SRT Training Center