ข่าวและประกาศ

การสัมมนาศักยภาพพนักงานบริหารงานทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการงบประมาณ ฝ่ายการช่างโยธา ประจำปี 2562

 
Picture of Admin User
การสัมมนาศักยภาพพนักงานบริหารงานทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการงบประมาณ ฝ่ายการช่างโยธา ประจำปี 2562
by Admin User - Monday, 3 December 2018, 3:51 PM
 

การสัมมนาศักยภาพพนักงานบริหารงานทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการงบประมาณ ฝ่ายการช่างโยธา ประจำปี 2562

1

2

3


ภาพข่าวจากเพจ SRT Training Center