ข่าวและประกาศ

ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ แจ้งเปิดอาคารสัมมนา และหอพักเพื่อใช้ในการรองรับการอบรมสัมมนา และให้พนักงานการรถไฟฯ ในส่วนภูมิภาค

 
Picture of Admin User
ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ แจ้งเปิดอาคารสัมมนา และหอพักเพื่อใช้ในการรองรับการอบรมสัมมนา และให้พนักงานการรถไฟฯ ในส่วนภูมิภาค
by Admin User - Thursday, 6 December 2018, 11:45 AM
 
ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ แจ้งเปิดอาคารสัมมนา และหอพักเพื่อใช้ในการรองรับการอบรมสัมมนา และให้พนักงานการรถไฟฯ ในส่วนภูมิภาค ที่เดินทางเข้ารับการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ เข้าพักได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

1
2
4
4
5

ข้อมูลจากเพจ SRT Training Center