ข่าวและประกาศ

วรฟ.ชก.62 ห้อง 2 ดูงาน

 
Picture of Admin User
วรฟ.ชก.62 ห้อง 2 ดูงาน
by Admin User - Thursday, 6 December 2018, 11:48 AM
 

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2561 นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 1 สาขาช่างเครื่องกล ห้อง 2 ศึกษาดูงานวิชาพื้นฐานรถพ่วง ณ โรงซ่อมรถพ่วงแขวงธนบุรี โรงรถจักรธนบุรี

1

2

3

4

าพข่าวจากเพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ