ข่าวและประกาศ

วันที่ 05 ธันวาคม 2561 ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำที่ 903ก รุ ง เ ท พ - ฉะ เ ชิ ง เ ท ร า

 
Picture of Admin User
วันที่ 05 ธันวาคม 2561 ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำที่ 903ก รุ ง เ ท พ - ฉะ เ ชิ ง เ ท ร า
by Admin User - Thursday, 6 December 2018, 11:51 AM
 

ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำที่ 903ก รุ ง เ ท พ - ฉะ เ ชิ ง เ ท ร า
วันที่ 05 ธันวาคม 2561
@ที่หยุดรถอโศก

1

2

ภาพข่าวจากเพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ