ข่าวและประกาศ

งานฝึกอบรมด้านการช่างกล จักฝึกอบรมหลักสูตร Introduction to TPM รุ่นที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2561

 
Picture of Admin User
งานฝึกอบรมด้านการช่างกล จักฝึกอบรมหลักสูตร Introduction to TPM รุ่นที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2561
by Admin User - Tuesday, 11 December 2018, 5:07 PM
 

ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ โดยงานฝึกอบรมด้านการช่างกล จักฝึกอบรมหลักสูตร Introduction to TPM รุ่นที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องอบรม 225 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ

1

2

3


ภาพข่าวจากเพจSRT Training Center