ข่าวและประกาศ

งานฝึกอบรมด้านการช่างกลจัดฝึกอบรมหลักสูตร Train The Trainer TPM รุ่นที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2562

 
Picture of Admin User
งานฝึกอบรมด้านการช่างกลจัดฝึกอบรมหลักสูตร Train The Trainer TPM รุ่นที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2562
by Admin User - Monday, 7 January 2019, 4:44 PM
 

ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ โดยงานฝึกอบรมด้านการช่างกลจัดฝึกอบรมหลักสูตร Train The Trainer TPM รุ่นที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2562 ณ ห้องอบรม 225 ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ #ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ #SRTTrainingCenter

1

2

3