ข่าวและประกาศ

นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ ได้เป็นประธานในการมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และให้โอวาส ให้แก่ วรฟ. รุ่น 59 สาขาการจัดการเดินรถ จำนวน 28 คน

 
Picture of Admin User
นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ ได้เป็นประธานในการมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และให้โอวาส ให้แก่ วรฟ. รุ่น 59 สาขาการจัดการเดินรถ จำนวน 28 คน
by Admin User - Thursday, 7 December 2017, 9:31 PM
 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ ได้เป็นประธานในการมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และให้โอวาส ให้แก่ วรฟ. รุ่น 59 สาขาการจัดการเดินรถ จำนวน 28 คน ซึ่งจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่เสมียนสถานี ในสังกัดต่าง ๆ ของฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ณ ห้องผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

1

2


ข้อมูลจากเพจ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ