ข่าวและประกาศ

วันที่ 24 มกราคม 2562 คุณกนกวรรณ สุวรรณกนิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากฝ่าย/สำนักงานในสังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม – หนองปลาไหล

 
Picture of Admin User
วันที่ 24 มกราคม 2562 คุณกนกวรรณ สุวรรณกนิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากฝ่าย/สำนักงานในสังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม – หนองปลาไหล
by Admin User - Friday, 25 January 2019, 12:09 PM
 

วันที่ 24 มกราคม 2562 คุณกนกวรรณ สุวรรณกนิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากฝ่าย/สำนักงานในสังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม – หนองปลาไหล ทั้งนี้มีคุณสยามรัฐ แป้นเจริญ คุณสมบัติ จ้อยเจริญ และคุณธนะรัตน์ กิ่งช้าง เป็นผู้แทนศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟเข้าร่วมเดินทางศึกษาดูงานด้วย

1

2

4