ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

DiscussionStarted byRepliesLast post
วันที่ 24 มกราคม 2562 คุณกนกวรรณ สุวรรณกนิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากฝ่าย/สำนักงานในสังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม – หนองปลาไหล Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Fri, 25 Jan 2019, 12:09 PM
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ณ อาคารสัมมนา ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Fri, 25 Jan 2019, 12:06 PM
วันที่ 7 มกราคม 2562 ณ ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตําแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 7 Jan 2019, 4:47 PM
งานฝึกอบรมด้านการช่างกลจัดฝึกอบรมหลักสูตร Train The Trainer TPM รุ่นที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2562 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 7 Jan 2019, 4:44 PM
พิธีเปิดกีฬาสีภายในการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี กีฬาสี รฟท. วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Fri, 14 Dec 2018, 6:33 PM
การรถไฟแห่งประเทศไทย ทยอยปรับปรุงใหม่เพื่อนำออกมาให้บริการประชาชน Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Wed, 12 Dec 2018, 2:58 PM
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปี 2561 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Wed, 12 Dec 2018, 2:55 PM
งานฝึกอบรมด้านการช่างกล จักฝึกอบรมหลักสูตร Introduction to TPM รุ่นที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2561 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Tue, 11 Dec 2018, 5:07 PM
วันที่ 05 ธันวาคม 2561 ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำที่ 903ก รุ ง เ ท พ - ฉะ เ ชิ ง เ ท ร า Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Thu, 6 Dec 2018, 11:51 AM
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Thu, 6 Dec 2018, 11:49 AM
วรฟ.ชก.62 ห้อง 2 ดูงาน Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Thu, 6 Dec 2018, 11:48 AM
ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ แจ้งเปิดอาคารสัมมนา และหอพักเพื่อใช้ในการรองรับการอบรมสัมมนา และให้พนักงานการรถไฟฯ ในส่วนภูมิภาค Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Thu, 6 Dec 2018, 11:45 AM
การสัมมนาศักยภาพพนักงานบริหารงานทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการงบประมาณ ฝ่ายการช่างโยธา ประจำปี 2562 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 3 Dec 2018, 3:51 PM
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.ภูมินท์ กิระวานิช นำคณะนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ และสาธิตการใช้งานระบบ Train Driving Simulator และระบบ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 3 Dec 2018, 3:49 PM
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561จัดโครงการฝึกอบรบและฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ ของเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจรถไฟร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทย Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Fri, 30 Nov 2018, 11:36 AM
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ฝึกซ้อมกีฬาหลังเลิกเรียนเพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 6 สถาบันฯ Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 26 Nov 2018, 7:30 PM
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “เทคโนโลยีการฝึกอบรม ในศตวรรษที่ ๒๑” โดย ดร. ชัยอนันต์ สาขะจันทร์ ผู้วิจัยโครงงาน ‘การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 26 Nov 2018, 7:27 PM
นางสาวกานต์รวี ทองพูล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ TNN24 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 19 Nov 2018, 9:36 PM
การรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะระงับการใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อเป็นการสงวนป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้มีการทยอยยกเลิกการใช้รถจักรไอน้ำและมีการจัดซื้อรถจักรดีเซลและรถดีเซลรางมาทดแทน Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 12 Nov 2018, 5:51 PM
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 1 สาขาช่างโยธาร่วมกันช่วยปรับปรุงศาลานั่งเล่นบริเวณโรงเรียน Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 12 Nov 2018, 5:50 PM
23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช" ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Fri, 2 Nov 2018, 8:27 PM
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Thu, 11 Oct 2018, 4:23 PM
"ตราล้อปีกภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมีครอบ" Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 24 Sep 2018, 4:23 PM
วรฟ.ชก.62 ดูงานโรงงานมักกะสัน Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Fri, 21 Sep 2018, 6:12 PM
กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันบุรฉัตร (14 กันยายน 2561) Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 17 Sep 2018, 6:56 PM
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งรถไฟไทย "14 กันยายน วันบุรฉัตร" Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 17 Sep 2018, 6:54 PM
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ได้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและฝึกดับเพลิงด้วยถังเคมีชนิดต่างๆ ที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Thu, 13 Sep 2018, 2:31 PM
พิธีประดับเข็ม วรฟ.62 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 3 Sep 2018, 6:43 PM
พิธีไหว้ครูนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 3 Sep 2018, 6:37 PM
ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 60 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 3 Sep 2018, 6:34 PM
นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 60 วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 3 Sep 2018, 6:31 PM
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ เข้าร่วมชมนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Fri, 13 Jul 2018, 9:13 PM
กิจกรรม Big cleaning day นักเรียน วรฟ. Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Sun, 8 Jul 2018, 6:00 PM
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 62 วันที่ 25- 27 มิถุนายน 2561 ณ ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Sun, 8 Jul 2018, 5:58 PM
กิจกรรมฝึกระเบียบวินัย วรฟ.62 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Tue, 26 Jun 2018, 9:21 AM
กิจกรรมพาน้อง วรฟ.62 นั่งรถไฟไปเข้าค่ายละลายพฤติกรรม ณ ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Tue, 26 Jun 2018, 9:15 AM
24 มิถุนายน 2561 ครบรอบ 78 ปี วันสถาปนาโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Tue, 26 Jun 2018, 9:06 AM
การรายงานตัวและทำสัญญามอบตัว นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 62 และ บรรยากาศการวัดตัวเพื่อตัดเครื่องแบบ นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 62 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Tue, 26 Jun 2018, 9:02 AM
วันที่ 19 มิถุนายน ร.ศ.122 (พ.ศ.2446) เป็นวันกำหนดเปิดทางรถไฟหลวงสายใต้จากบางกอกน้อย - เพชรบุรี Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Tue, 26 Jun 2018, 8:57 AM
ครบรอบ 102 ปี สถานีรถไฟกรุงเทพ Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Tue, 26 Jun 2018, 8:53 AM
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการเดินรถ (วรฟ.60) ฝึกงานด้านการโดยสารทำหน้าที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Wed, 2 May 2018, 2:33 PM
การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 210 อัตรา Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Sun, 22 Apr 2018, 8:54 PM
ประกาศรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2561 (วรฟ.62) Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 9 Apr 2018, 5:52 PM
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ งานคืนสู่เหย้านักเรียนเก่าวิศวกรรมรถไฟ ครบรอบ 78 ปี Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 26 Mar 2018, 5:22 PM
งานกีฬาสีนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2561 (วรฟ.รุ่น 60&61) Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Wed, 14 Mar 2018, 1:11 PM
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาการจัดการเดินรถ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์และสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์มักกะสัน Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Wed, 7 Mar 2018, 7:02 PM
พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ(รุ่นที่ 59) Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 26 Feb 2018, 8:04 PM
พิธีประดับเข็มเครื่องหมายโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 26 Feb 2018, 8:00 PM
พิธีไหว้ครูนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2560 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 26 Feb 2018, 7:55 PM
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 สาขาช่างเครื่องกล ศึกษาดูงานเรื่องรถโดยสารและรถพ่วง ณ โรงรถจักรธนบุรี Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Wed, 7 Feb 2018, 1:02 PM
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 1 สาขาช่างเครื่องกล ห้อง 1 ศึกษาดูงานระบบห้ามล้อ และการกลึงล้อรถพ่วง ณ โรงซ่อมบำรุงรถสินค้าบางซื่อ Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Wed, 31 Jan 2018, 9:39 AM
พิธีการแลกธงประจำสถาบันในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ 5 สถาบัน Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Wed, 24 Jan 2018, 4:41 PM
วันครู 16 มกราคม 2561 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Tue, 16 Jan 2018, 8:23 PM
โรงเรียนวิศวกรรมไปร่วมแข่งขัน กีฬาสานสัมพันธ์ 5 สถาบัน นัดแรกโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟพบกับโรงเรียนการไปรษณีย์ Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Tue, 16 Jan 2018, 8:21 PM
กีฬาภายในการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 15 Jan 2018, 3:40 PM
ข่าวสารสหภาพแรงงานรถไฟ Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 8 Jan 2018, 1:43 PM
Festival Party Reunion "78 ปี วิศวกรรมรถไฟ" Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Thu, 28 Dec 2017, 2:17 PM
ภาพบรรยากาศนักเรียนวิศวกรรมรถไฟเข้าร่วมพิธีพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ณ มอหลักหิน Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Mon, 25 Dec 2017, 11:02 PM
นักเรียน วรฟ.เดินทางเข้าร่วมพิธีเริ่มการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ - นครราชสีมา ที่"มอหลักหิน" อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Thu, 21 Dec 2017, 3:25 PM
ผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตการรถไฟแห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กับนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Thu, 21 Dec 2017, 3:21 PM
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาวิชาการจัดการเดินรถ ชั้นปีที่ 1 ช่วยกันทาสีปรับปรุงสนามวอลเล่ย์บอล Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Tue, 19 Dec 2017, 5:16 PM
เชิญผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตการรถไฟแห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้กับนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 2 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Sat, 16 Dec 2017, 10:48 AM
นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ร่วมกันทำความสะอาดและช่วยกันพัฒนาโรงเรียน Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Thu, 7 Dec 2017, 9:42 PM
การประชุมคณะกรรมการนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 61) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Thu, 7 Dec 2017, 9:38 PM
กีฬาประเพณี 4 สถาบัน สานสัมพันธ์ครั้งที่ 4 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Thu, 7 Dec 2017, 9:34 PM
นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ ได้เป็นประธานในการมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และให้โอวาส ให้แก่ วรฟ. รุ่น 59 สาขาการจัดการเดินรถ จำนวน 28 คน Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Thu, 7 Dec 2017, 9:31 PM
สถานีรถไฟศิลาอาสน์ จ.อุตรดิตถ์ ครบรอบ 58 ปี ในวันที่1 พฤศจิกายน 2560 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Wed, 1 Nov 2017, 10:27 PM
ขยายเวลาให้บริการรถไฟฟรี 1-31 ต.ค.2560 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Tue, 24 Oct 2017, 11:52 PM
ประธานนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่น 61 Picture of Admin UserAdmin User 0 Admin User
Tue, 24 Oct 2017, 11:48 PM